ASTS Awards

Recipients ASTS Awards
   
Ms Yang Yang President Award (2023)
Prof Zaiping Guo President Award (2021)
Prof Yonghong Wu President Award (2020)
Mr Richard Yuan President Award (2020)
Dr Junhong Sun Lifetime Achievement Award (2019)
Dr Fan Jiang Lifetime Achievement Award (2019)
Prof Jesse Sheng Jin Lifetime Achievement Award (2019)
Prof Liangchi Zhang Lifetime Achievement Award (2019)
Prof Shilu Tong Lifetime Achievement Award (2019)
Prof Jun Wang Lifetime Achievement Award (2019)
Prof Jiangtao Xi Lifetime Achievement Award (2019)
Prof Xianqin Qu President Award (2019)
Ms Shifang Li President Award (2019)
Ms Jessie Dong President Award (2019)
Prof Shixue Dou Lifetime Achievement Award (2018)
Prof Huakun Liu Lifetime Achievement Award (2018)
Prof Jiangtao Xi President Award (2018)
Prof Yi Ji President Award (2018)
Dr Yifei Dong President Award (2017)
Prof Jun Wang President Award (2016)
Mr Wes Weizhou Jin The Golden Award (2016)
Dr Xing-Mai Jiang President Award (2015)
Mr Victor Jiang President Award (2015)
Prof Shilu Tong President Award (2014)
Mr Ping Zhang President Award (2014)
Ms Mingming Gao President Award (2014)
Dr Wenjing Jia President Award (2013)
Dr Huaizhong Li President Award (2013)
Prof Chengqi Zhang President Award (2012)
Mr Wes Jin President Award (2012)
Mr Dix Jia President Award (2012)
Prof. Jesse Jin President Award (2011)
Dr. Frank Jiang President Award (2011)
Prof. Liangchi Zhang President Award (2010)
Dr. Weiyuan Wang President Award (2010)
Mr. Hongbo Ni President Award (2009)
Ms. Cailing Lu President Award (2009)
Dr. Chuangong Ren President Award (2009)
Dr. Jing Guan President Award (2008)
Dr. Xin An Great Daughter of China (2007)
Dr. Ping Cao President Award (2006)
Dr. Bing Wang Outstanding Scholar (2002)
Dr. Huiquan Bi Distinguished Scientist (2002)
Dr. Yong Huang Distinguished Scientist (2002)
Dr. Ming Xie President Award (2000)